Dietmar Krämer

ESOTERICKÉ TERAPIE 1

Nové zpûsoby lécení éterickými oleji
a drahými kameny

Dobra
Praha, Czechia

ISBN 80-86459-02-0